Какво трябва да знаем при покупка на имот

Общи положения

Купувачът на недвижим имот се явява краен потребител, когато купува имот за лични нужди или инвеститор, когато осъществява сделки за реализиране на печалба или даване под наем закупения недвижим имот с цел доходоностност и възвращаемост на инвестицията.

Независимо дали избирате апартамент, офис или друг вид имот за задоволяване на лични нужди, винаги трябва да допускате, че в бъдеще може да ви се наложи да продадете или замените имота, затова преценката на брокера за неговата пазарна ликвидност е от съществено значение. Не трябва да се забравя, че дори и в условията на тежка икономическа криза, вложените пари в недвижим имот са в максимална степен добре инвестирани.

Ние винаги съветваме клиента си да счита покупката на недвижим имот за инвестиция.

Изцяло във Ваш интерес е да бъдете добре информирани за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район. В случай, че желаете да закупите имот с ипотечен заем, ние ще подберем най-добрите условия за кредит съобразно Вашите възможности и изисквания.

Нашите консултанти задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможностите, които предлага пазара на недвижими имоти съобразно търсенето на купувача за тип имот и определена цена. За купувачите, сключили поръчка за покупка с НИКПРО, консултацията е безплатна.

Становището е резултат на извършваните от фирмата седмични анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.

Сключване на договор за поръчка

Сключването на договор за поръчка гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на НИКПРО.

 • Вие можете да изберете дали да възложите изключителни посреднически права на НИКПРО или да си запазите правото да купувате имоти и чрез други посредници.
 • Договарянето на изключително представителство - ексклузивитет, спестява на купувача средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника.
 • Във вътрешно- организационен план предоставянето на ексклузивни права дава възможност на фирмата да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя договарянето на по-ниско възнаграждение с клиента.

Основното, което трябва да знаете е, че НИКПРО не изисква предварително заплащане на възнаграждението за посредничество. Вие заплащате комисионна единствено при условие, че закупите имот с посредничеството на НИКПРО.

При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат.

Как да изберете имот заедно с вашия брокер

 • Обяснете подробно вашите изисквания;
 • Споделете целта на закупуване на имота;
 • Искайте пълна информация за имота - снимки, скица на разпределенията, подробности за местоположението;
 • Поискайте огледи за избраните от вас имоти;
 • След огледите не се притеснявайте да споделите впечатленията си с брокера.
  Разминаването в позициите не бива да Ви притеснява, по-тревожно е, когато брокерът се съгласява с вас и не се ангажира с мнение.
 • Когато изберете имот, консултирайте се с вашия брокер за цената и условията на покупка, които смятате да предложите. Не е необходимо да поемате инициативата за водене на преговорите. Това често води до негативен резултат. Доверете се на опита и професионализма на вашия брокер-консултант.

Сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот

Покупката на недвижим имот може да се осъществи на няколко етапа или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба (нотариален акт).

Предоставяне на депозит

При условие, че изразите намерение да купите имот, може да предоставите на съхранение в НИКПРО т. нар. Гаранционен депозит.

С предоставянето на такъв депозит имотът се резервира за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко- продажба.

НИКПРО поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.

Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, НИКПРО организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба.

Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от юрист и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача.

С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).

В деня на подписването на предварителния договор продавачът заплаща договореното възнаграждение на НИКПРО.

Във възнаграждението на Агенцията е включено и юридическото обслужване на сделката. То включва проверка на собствеността, проверка за тежести върху продаваемия имот, изготвяне на предварителен и / или окончателен договор за покупко-продажба на имота. Купувачът има право и сам да избере адвокат или нотариус, без това да променя възнаграждението на Агенцията.

Powered by Drupal  |  Уеб дизайн: Lulin7