Агенция за недвижими имоти НИКПРО ЕООД е основана през 1996 г.

НИКПРО има амбицията за трайно и убедително присъствие на пазара на недвижима собственост. Фирмата работи с най-широк кръг клиенти, като се стреми да покрива всички сегменти на пазара на недвижими имоти.

НИКПРО предлага на Вашите услуги екип от образовани и компетентни специалисти, извършващи комплексни услуги при:

  • Подготовка и осъществяване на сделки с недвижими имоти
  • Инвестиционно и проектно консултиране
  • Управление на имоти
  • Ипотечно кредитиране
  • Други услуги за продажби, покупки и управление на недвижими имоти

НИКПРО ЕООД е фирма, регистрирана като Търговско дружество с Решение по ф.д. № 1472 на Фирмено отделение при Софийски Окръжен Съд.

Вписано е в търговския регистър под № 1604, том 26, стр. 86.

ЕИК (Булстат): BG 122029411

Дружеството се представлява от управителя инж. Николай Николов.